Polska – Niemcy. Nowe Relacje.

„Polska – Niemcy. Nowe relacje” – to projekt Instytutu Wolności mający na celu intensyfikację debaty polsko-niemieckiej i pluralizację przekazu na temat wydarzeń w Polsce, który dociera do Niemców.


Diagnoza i Założenia

Według ostatnich badań z serii ‘Barometr Polska-Niemcy’ jedynie 31 % Niemców uważa stosunki polsko-niemieckie za dobre lub bardzo dobre, zaś 30% Niemców myśli ogólnie o Polakach z sympatią. Oznacza to z jednej strony spadek o ponad połowę w porównaniu z latami 2012-2013, z drugiej strony świadczy o pewnej asymetrii odbioru relacji polsko-niemieckich, ponieważ po naszej stronie odpowiednio 64% Polaków ocenia stosunki polsko-niemiecko jako ‘dobre’ lub ‘ bardzo dobre’, natomiast pozytywnie do Niemców jako takich odnosi się 56% Polaków.

Uznając, że zmiana tego stanu rzeczy stanowi pilne wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej, ruszyliśmy z projektem pt ‘Wzmacnianie wizerunku Polski w opiniotwórczych kręgach w Niemczech’. W naszej ocenie droga do sukcesu prowadzi przez  intensyfikację debaty i organizację konferencji z jednej strony, a z drugiej przez pluralizację  przekazu na temat wydarzeń w Polsce, który dociera do Niemców. Wydaje się on bowiem nie tylko często jednostronnie krytyczny i zdominowany przez wąskie grono dziennikarzy/ekspertów, ale do tego monotematyczny, skupiając się permanentnie na najbardziej kontrowersyjnych kwestiach. Ważne zatem są nowe tematy, nowetwarze i nowe formy komunikacji.

Wreszcie chcielibyśmy w stosunkach polsko-niemieckich wyjść poza szkodliwą dychotomię ‘Kiczu Pojednania’, zdiagnozowanego w 1994 roku przez Klausa Bachmanna oraz gombrowiczowskiej wojny na miny. Chodzi o uczciwy dialog podkreślający niemałe osiągnięcia w relacjach polsko-niemieckich, jego ogromnego znaczenia gospodarczo-handlowego, ale i uznający obiektywnie istniejące różnice zdań i interesów.

 

Sposoby działania:

  • organizacja debat i konferencji z różnorodnym gronem niemieckich think-tanków i mediów. Chodzi nam zarówno o to, by w niemieckich mainstreamowych, centrowych instytucjach słyszalny był głos jak najszerszego i zróżnicowanego ideowo grona polskich ekspertów, jak i o kontakt i dialog ze świeżo powstającymi w Niemczech nowymi inicjatywami,
  • publikacja newslettera „Polen Aktuell” oraz artykułów polskich ekspertów zarówno w prasie niemieckiej jak i polskiej.
  • udział w istniejących polskich  inicjatywach niemieckojęzycznych (np. auslandsdienst.pl)

Skontaktuj się z nami:

Patryk Szostak

Koordynator projektu polsko-niemieckiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.

FreshMail.pl