Oświadczenie Fundacji Instytut Wolności dotyczącej współpracy z firmą GetBack S.A.

1. W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi współpracy z firmą GetBack, Fundacja Instytut Wolności (dalej: Instytut) informuje:

• Współpraca firmy GetBack z Instytutem dotyczyła jednego projektu edukacyjnego, który był przeprowadzony w latach 2015-2017 w prawie dwóch tysiącach szkół podstawowych i średnich w całej Polsce.
• Wiosną 2018 roku Instytut otrzymał od GetBack propozycje współpracy przy innych projektach, ale z tych propozycji nie skorzystał.
• Przy okazji działań Instytutu Wolności nie dochodziło do żadnych kontaktów przedstawicieli GetBack z politykami.

2. W początku 2015 roku GetBack zadeklarował chęć prowadzenia działań edukacyjnych mających na celu kształcenie młodzieży w zakresie edukacji finansowej i przedsiębiorczości, co było zbieżne z celami Instytutu.
Firma GetBack została partnerem projektu „Przedsiębiorczy w szkole i w życiu”. GetBack był partnerem akcji przed dwa lata w okresie 08.04-01.09.2015r., oraz 18.05.2016-30.05.2017. Akcja zakończyła się z końcem roku szkolnego 2016/2017. GetBack zrezygnował z dalszego wspierania akcji. Tym samym projekt dobiegł końca. GetBack wrócił z propozycją kontynuacji współpracy przy tym projekcie wiosną 2018 roku, ale do tej współpracy nie doszło.
Projekt przeprowadzony był wspólnie z grupą warszawskich szkół podstawowych i średnich oraz organizacjami edukacyjnymi.
W ramach akcji zespół ekspertów wraz z grupą nauczycieli opracował podręcznik dla nauczycieli i dyrektorów szkół – spis działań, które mogą prowadzić nauczyciele. Eksperci analizowali najlepsze praktyki ze szkół z całego świata. Pierwsza wersja podręcznika została publicznie zaprezentowana podczas konferencji w jednej z warszawskich szkół.
W pierwszych roku projektu opisane w podręczniku praktyki były pilotażowo prowadzone w 30 szkołach publicznych i niepublicznych. W efekcie pilotażu – po zebraniu opinii dotyczących proponowanych zajęć podręcznik został zmodyfikowany i wydany w formie drukowanej i elektronicznej.
Działania edukacyjne były także prowadzone w mediach społecznościowych, gdzie pojawiły się zadania edukacyjne adresowane bezpośrednio do uczniów.
W roku szkolnym 2016/2017 Instytut, wraz ze współpracującymi organizacjami edukacyjnymi, w ramach akcji dotarł z projektem do niemal dwóch tysięcy polskich szkół. Tyle placówek zadeklarowało udział w projekcie i jego realizację.
Ostatnim etapem projektu był konkurs na przygotowanie planu przedsięwzięcia trafiającego w potrzeby społeczności uczniowskich. Powstała też strona z elektroniczną wersją przewodnika dla nauczycieli.
Akcja zakończyła się publiczną dyskusją na temat tego, jak kształtować postawy przedsiębiorcze wśród uczniów oraz wręczeniem nagród. W dyskusji uczestniczyli nauczyciele, eksperci, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów oraz przedstawiciel firmy GetBack.

3. GetBack nie został sponsorem żadnych innych działań Instytutu, w tym Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, co sugerowano w mediach. Propozycja taka padła wiosną 2018 roku, ale umowa w tej sprawie nie została zrealizowana – Instytut wycofał się ze współpracy z własnej inicjatywy. Instytut nie otrzymał żadnych środków finansowych na ten cel od firmy GetBack.

4. Firma GetBack nie uczestniczyła w żaden sposób w projekcie Asy Polskiej Gospodarki, co także sugerowano w mediach.

5. W kwietniu 2018 r., Instytut otrzymał od GetBack propozycję długofalowego sponsorowania międzynarodowych działań Instytutu w dwóch krajach – Izraelu i USA. Po analizie sytuacji wokół firmy, Instytut nie zdecydował się na współpracę w tym zakresie i odmówił podpisania umowy w tej sprawie.

6. Decydując się na współpracę z GetBack w latach 2015-2017 Instytut opierał się na bardzo dobrych dostępnych publicznie opiniach o przedsiębiorstwie. Firma była oceniana przez najlepsze międzynarodowe firmy audytorskie i ratingowe, była nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, weszła na Giełdę Papierów Wartościowych, współpracowało z nią wiele poważnych banków i instytucji finansowych. Instytut Wolności nie miał żadnych podstaw do podważania wiarygodności firmy GetBack a kiedy wokół firmy zaczęły pojawiać się wątpliwości wiosną 2018 roku – Instytut nie przyjął propozycji dalszej współpracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności (http://instytutwolnosci.pl/polityka-prywatnosci/).

FreshMail.pl