Misja programu „Przywództwo – Poziom wyżej

Misją programu jest kształtowanie w Polsce, nowych jakościowo elit.

Idea

Polska stoi dziś przed historyczną szansą dokonania kolejnego skoku cywilizacyjnego. Ten skok jest możliwy, jeśli będziemy mieć świadome, dobrze wykształcone elity, rozumiejące uwarunkowania zglobalizowanego świata, doceniające wagę głębokich relacji międzyludzkich i pracy zespołowej, gotowe pracować na rzecz dobra wspólnego. Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią budować dalekosiężne i odważne plany polityczne. Urzędników, którzy rozumieją potrzeby obywateli; prawników, przedsiębiorców i naukowców aktywnych w życiu społecznym; dziennikarzy, którzy dostarczają rzetelne informacje, wiedzę oraz swoim przekazem uczą obywateli odpowiedzialności za swój kraj, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Program „Przywództwo – poziom wyżej” zamierza zainicjować odpowiedź na to zapotrzebowanie. Będzie miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i rozwoju własnych kompetencji, pomiędzy wszystkimi środowiskami uczestniczącymi w życiu publicznym. Uczestnicy programu, poprzez swoją działalność i zaangażowanie w życie społeczne Polski, będą oddziaływać na swoje najbliższe otoczenie i organizacje, w których na co dzień pracują. Docelowo, będą realnym zapleczem kadrowym instytucji państwowych, prywatnych przedsiębiorstw czy dużych korporacji, by w ten sposób skutecznie wykorzystać efekty kształcenia w programie.

Cel

Celem głównym naszego programu jest wyszukiwanie i wspieranie ludzi, którzy poprzez wyznawane przez siebie wartości oraz swoje kompetencje pragną budować silny kraj, zarówno w obszarze prywatnym, jak i publicznym. Stawiamy na ludzi, dla których praca na rzecz dobra wspólnego jest ich codziennością i, którzy planują lub chcą rozwijać swoją działalność w instytucjach państwowych, samorządowych i/lub biznesie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności (http://instytutwolnosci.pl/polityka-prywatnosci/).

FreshMail.pl