"Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy: Propozycja wspólnej agendy reformy Unii Europejskiej" to wspólny raport Instytut Wolności (Warszawa), Open Europe (Londyn).


W publikacji eksperci z Polski i Wielkiej Brytanii zidentyfikowali największe słabości wynikające z dzisiejszego sposobu funkcjonowania UE i zaproponowali rozwiązania korzystne z punktu widzenia obu państw.  

Raport dwóch think-tanków składa się ze wspólnej diagnozy sytuacji, dwóch osobnych (polskiej i brytyjskiej) recept oraz części wspólnej – przedstawiającej propozycje reform, co do których zgodziły się obie strony.

 


 Przeczytaj raport Instytutu Wolności i Open Europe: 

 

"Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy: Propozycja wspólnej agendy reformy Unii Europejskiej" (polska wersja)

"Polish and British visions for the future of the EU: Identifying a joint agenda for long-term reform (english version)"


 Analitycy Instytutu Wolności i Open Europe rekomendują m.in.:

 

 - konieczność zawarcia „nowego europejskiego kontraktu”, który pozwoli przywrócić wewnętrzną równowagę w Unii oraz wzmocnić społeczne zaufanie do jej instytucji; powinny w nim zostać uwzględnione elastyczne kryteria członkostwa dopasowane do specyfiki każdego z krajów, 

- potrzebę realistycznej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Unii Europejska; UE nie powinna zastępować NATO czy państw narodowych, powinna stworzyć nowy model wspierania stabilności w swoim sąsiedztwie,

- wspieranie dalszego funkcjonowania strefy euro, przy wypracowaniu mechanizmów gwarantujących zabezpieczenie interesów państw spoza strefy oraz integralność i sprawne działanie jednolitego rynku; w tej drugiej kwestii pomóc może też dalsza liberalizacja prawa, zwłaszcza w sektorze usług,

- dokonanie redefinicji unijnego budżetu przy silniejszym uwzględnieniu realnych potrzeb rozwojowych; priorytetem powinny być badania i innowacje oraz poprawa infrastruktury w Europie Środkowej.


 O raporcie w mediach:

 

Peter Foster, Can Europe really reform, or is Brexit the gateway to a better future?, The Telegraph 20.04.2016

Jędrzej Bielecki, Sojusznik na czas kryzysu, Rzeczpospolita 96/2016

Reforma Unii Europejskiej. Wspólne interesy Polski i Wielkiej Brytanii, Polskie Radio, 26.04.2016

Łukasz Warzecha, Polsko-brytyjski pomysł na Unię Europejską, czyli odejście od myślowych schematów, Wpolityce.pl

Bankier.pl, Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy


O autorach:

 

Marek Cichocki – polityk i filozof, redaktor naczelny pisma „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, w latach 2007-2010 doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Olaf Osica - dyrektor ds. oceny ryzyk w Polityce Insight. W latach 2011-2016 był dyrektorem, a obecnie przewodniczy Radzie Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Paweł Świdlicki - analityk polityczny w Open Europe. Pracował przy projektach, które kształtowały politykę na poziomie Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

Stephen Booth - dyrektor Open Europe. Prowadził projekty badawcze w kwestiach regulacji UE, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a także brytyjskich relacji handlowych z UE.


Twórcy raportu:

 

Instytut Wolności jest niezależnym politycznie think-tankiem. Instytut tworzy idee i rzetelną wiedzę z najwybitniejszymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki; realizuje projekty, które mają wpływać na rzeczywistość, poprawiać jakość elit i debaty publicznej, upowszechniać strategiczne myślenie o Polsce i otaczającym ją świecie.

Open Europe jest bezpartyjnym i niezależnym think-tankiem, zaangażowanym w tworzenie i wprowadzanie w życie rozwiązań najpilniejszych wyzwań w Unii Europejskiej. Open Europe pozostanie bezstronny podczas brytyjskiej kampanii referendalnej, ograniczając się do komentowania tak dokładnie, jak to tylko możliwe, argumentów i faktów wysuwanych przez obie strony debaty.

 

Zdjęcie w artykule autorstwa: © European Union 2016 - European Parliament.

(Attribution-NonCommercial-NoDerivatives CreativeCommons licenses creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)