Biuletyn Instytutu Wolności, nr 26, luty 2018


Myśląc o tym, co dzieli Polaków i Ukraińców – myślimy zazwyczaj o kwestiach historycznych. Gdy zapytamy co nas łączy –  większość publicystów powie o wspólnych wartościach, czy też obawie przed rosyjskim zagrożeniem.

Tymczasem odpowiedź, która wskaże na czynniki realnie kształtujące nasze życie, jest prostsza i bardziej prozaiczna.

Dzieli nas granica (od zawsze zatłoczona i źle zorganizowana), a wiążą połączenia infrastrukturalne (drogowe, kolejowe, energetyczne). Praca nad poprawieniem funkcjonowania tych kwestii może wpłynąć pozytywnie nie tylko na życie zwykłych obywateli, ale i wzmocnienie relacji handlowych, rozwój polskiej przedsiębiorczości i wzrost bezpieczeństwa energetycznego.

W niniejszym numerze Biuletynu Instytutu Wolności proponujemy Państwu zapoznanie się z opiniami ekspertów i polityków na temat projektów transportowych (o tym napisał dla nas minister infrastruktury Andrzej Adamczyk), kwestii energetycznych (wywiady z Pawłem Kostem i Piotrem Maciążkiem, którzy opowiedzieli o wspólnych i rozbieżnych interesach w tym obszarze), a także granicy polsko-ukraińskiej. Szczególne miejsce poświęciliśmy ostatniemu z tematów – najbardziej uciążliwemu i kłopotliwemu problemowi dla milionów zwykłych obywateli, którzy kursują między oboma państwami.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Maciej Piotrowski


 Minister Infrastruktury RP Andrzej Adamczyk

Wspólne działania, wspólny rozwój

Jestem przekonany, że Via Carpatia pobudzi gospodarczo dotychczas zaniedbywane regiony Polski, a rozwój gospodarczy Ukrainy, dzięki budowanym odnogom tego szlaku, również znacząco przyspieszy. Czytaj więcej...


 Wywiad z Pawłem Kostem

Potrzeba woli politycznej i wyobraźni po obu stronach – wywiad z Pawłem Kostem

Największe szanse na powodzenie ma projekt interkonektora gazowego. Inna sprawa, na ile i jak szybko uda się wykorzystać wszystkie korzyści płynące z jego powstania. Gdyby okazało się, że połączenie nie dojdzie do skutku, będzie to dowód na indolencję Warszawy i Kijowa. Czytaj więcej...


Wywiad z Piotrem Maciążkiem

W stosunkach polsko-ukraińskich występują poważne różnice interesów energetycznych

Moim zdaniem interesy energetyczne raczej dzielą niż łączą Polaków i Ukraińców Współpraca pomiędzy oboma krajami, odkąd władzę sprawuje Prawo i Sprawiedliwość, praktycznie zamarła. Więcej...


Marek Porzycki

Granica - uwagi po 5 latach 

Wybrane problemy wskazują na szerszą bolączkę będącą źródłem złej sytuacji na granicy. Jest nią brak ogólnej woli politycznej całościowego usprawnienia granicy polsko-ukraińskiej. Czytaj więcej...


Maciej Piotrowski

Kompleksowe przejścia graniczne. Jak zrobić to w praktyce?

Przekroczenie granicy byłoby możliwe w krótkim czasie, gdyby doszło właśnie do powstania przejść, które można by pokonywać każdym możliwym środkiem transportu. Wówczas zdjęlibyśmy część obłożenia z korytarzy samochodowych na rzecz ruchu kolejowego i pieszo-rowerowego. Czytaj więcej...


Jakub Łoginow

Bez pieniędzy granicy nie ucywilizujemy

Na wszystko potrzebne są pieniądze. Wielki kraj w środku Europy z ogromnymi ambicjami w tematyce ukraińskiej powinien wygospodarować środki na to, by rokrocznie powstawało jedno duże przejście za 100 milionów i kilka małych wyłącznie dla ruchu pieszo-rowerowego za 30 milionów każde. Czytaj więcej...


 

Fot. Przemyslaw Turlej CC BY-NC 2.0

POKAŻ STARSZE naciśnij SHIFT by załadować wszystko POKAŻ WSZYSTKIE

Partnerzy Szkoły Przywództwa 2018

 

Partner wspierający

Partner