Demokracja i silne państwo potrzebują dobrze funkcjonującej opozycji. Kontroluje ona poczynania władzy, rządzącym, czującym jej oddech na plecach, nie pozwala popaść w gnuśność oraz pychę, a obywatelom nie daje pogrążyć się w bezalternatywności.

Dobrze funkcjonująca opozycja jest szczególnie ważna w silnie podzielonych społeczeństwach, jakie we współczesnych państwach Zachodu dominują. To ona reprezentuje znaczną część wspólnoty, jednocześnie jej możliwości działania są mocno ograniczone. Co może robić w takiej sytuacji, by mieć również wpływ na kształt otaczającego nas świata? Jak może wykorzystywać czas między wyborami?

W Polsce przez ostatnie 28 lat nie wypracowaliśmy wyraźnego modelu opozycji. Choć pojawiały się próby kopiowania rozwiązań z innych państw, takich jak gabinet cieni, czy propozycje instytucjonalnego uregulowania jej funkcjonowania w parlamencie poprzez „Pakiet demokratyczny”, to kończyły się one niepowodzeniem. Wciąż poszukujemy własnego modelu.

Jak opozycja funkcjonuje w innych państwach? Jakie rozwiązania tam się sprawdzają? Czy w Polsce możliwe jest czerpanie z tych doświadczeń? Temu przyglądamy się w tym numerze Biuletynu Instytutu Wolności.

Piotr Górski (redaktor prowadzący)

Francuska kultura polityczna jest ważniejsza od ram prawnych - wywiad z K. Ujazdowskim

Izabela Kapsa, Opozycja to element brytyjskiej tradycji

Anna Kwiatkowska-Drożdż. Niemcy - polityczna kultura kompromisu


 

Pobierz Biuletyn Instytutu Wolności nr 18, Kultura opozycji. Europejskie doświadczenia, bądź czytaj poniżej

POKAŻ STARSZE naciśnij SHIFT by załadować wszystko POKAŻ WSZYSTKIE

Partnerzy Szkoły Przywództwa 2018

 

Partner wspierający

Partner