Demokracja i silne państwo potrzebują dobrze funkcjonującej opozycji. Kontroluje ona poczynania władzy, rządzącym, czującym jej oddech na plecach, nie pozwala popaść w gnuśność oraz pychę, a obywatelom nie daje pogrążyć się w bezalternatywności.

Dobrze funkcjonująca opozycja jest szczególnie ważna w silnie podzielonych społeczeństwach, jakie we współczesnych państwach Zachodu dominują. To ona reprezentuje znaczną część wspólnoty, jednocześnie jej możliwości działania są mocno ograniczone. Co może robić w takiej sytuacji, by mieć również wpływ na kształt otaczającego nas świata? Jak może wykorzystywać czas między wyborami?

W Polsce przez ostatnie 28 lat nie wypracowaliśmy wyraźnego modelu opozycji. Choć pojawiały się próby kopiowania rozwiązań z innych państw, takich jak gabinet cieni, czy propozycje instytucjonalnego uregulowania jej funkcjonowania w parlamencie poprzez „Pakiet demokratyczny”, to kończyły się one niepowodzeniem. Wciąż poszukujemy własnego modelu.

Jak opozycja funkcjonuje w innych państwach? Jakie rozwiązania tam się sprawdzają? Czy w Polsce możliwe jest czerpanie z tych doświadczeń? Temu przyglądamy się w tym numerze Biuletynu Instytutu Wolności.

Piotr Górski (redaktor prowadzący)

Francuska kultura polityczna jest ważniejsza od ram prawnych - wywiad z K. Ujazdowskim

Izabela Kapsa, Opozycja to element brytyjskiej tradycji

Anna Kwiatkowska-Drożdż. Niemcy - polityczna kultura kompromisu


 

Pobierz Biuletyn Instytutu Wolności nr 18, Kultura opozycji. Europejskie doświadczenia, bądź czytaj poniżej

POKAŻ STARSZE naciśnij SHIFT by załadować wszystko POKAŻ WSZYSTKIE