Przemysław Barański

Przemysław Barański

Członek Zarządu Instytutu Wolności, koordynator projektów.

Odpowiada za realizację programu Szkoła Przywództwa. Absolwent nauk politycznych oraz administracji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2011-2015 pracownik administracji publicznej, w której zajmował się funduszami unijnymi.

Interesuje się m.in. geopolityką, polityką zagraniczną i bezpieczeństwem. Pasjonat Turcji, a od niedawna Chin.

Absolwent I edycji Szkoły Przywództwa

Magdalena Doliwa-Górska

Magdalena Doliwa-Górska

Ekspert zarządzania zmianą

Absolwentka akredytowanej przez ICF Akademii CoachWise, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i niebawem Akademii Leona Koźmińskiego na „Biznes Chiński – jak skutecznie działać w czasach Nowego Jedwabnego Szlaku”.

CEO katalizatorzmiany.pl. Przewodnicząca Rady Programowej Instytutu Spraw Obywatelskich.

Od 10 lat współpracuje z liderami, skutecznie katalizując procesy zmiany w organizacjach oraz na poziomie indywidualnym, w oparciu o najnowsze i najlepsze praktyki polskie i zagraniczne.

W Instytucie Wolności jest odpowiedzialna za wdrożenie i realizację merytoryczną I edycji nowego programu – „Przywództwo – poziom wyżej”.

Maciej Piotrowski

Maciej Piotrowski

Specjalista ds. komunikacji w Instytucie Wolności, Redaktor Biuletynu Instytutu Wolności

Ekspert ds. ukraińskich w Instytucie Wolności. Absolwent historii i studiów ukraińskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Współpracuje przy organizacji Szkoły Przywództwa od 2016 roku

Animator kultury, organizator Festiwalu Folkowisko i wielu innych wydarzeń kulturalnych w Polsce Wschodniej.

Partnerzy Szkoły Przywództwa 2018

http://fundacjapzu.pl/

Partner wspierający

Partner