Co należy robić, by pokolenie młodych Polaków było bardziej przedsiębiorcze i świadome ekonomiczne, osiągało sukcesy i wyróżniało się na świecie? 

Reforma edukacji jest dobrą okazją do otwarcia rozmowy na ten temat. Będziemy przywoływać przykłady sukcesu z USA, Izraela i innych państw, by zastanowić się nad metodami i narracjami zgodnymi z wartościami i dążeniami naszego społeczeństwa.

Zapraszamy na konferencję podsumowującą kolejny rok akcji edukacyjnej Instytutu Wolności "Przedsiebiorczy w życiu i w szkole".

25 maja 2017, 10:00

Centrum Zielna, ul. Zielna 35, Warszawa


Udział w spotkaniu wezmą eksperci i praktycy zajmujący się innowacjami edukacyjnymi oraz przedstawiciele sektora publicznego m.in.:

- Eliza Kruczkowska, dyrektor ds. rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju,
- Łukasz Świerżewski, Ministerstwo Finansów,
- Danuta Brzezińska, prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich,
- dr hab. Piotr Mikiewicz, Instytut Badań Edukacyjnych (TBC).

Dyskusję moderować będą Igor Janke (prezes Instytut Wolności) oraz Kacper Nosarzewski (koordynator akcji Przedsiębiorczy w życiu i w szkole).

Prosimy o potwierdzenie obecności przez link: https://goo.gl/forms/qws1ZQFiKrLsjx493

Program spotkania

10:00-11:15 W drodze do start-up nation. Czego potrzebujemy, by Polacy byli najbardziej przedsiębiorczym i świadomym ekonomicznie społeczeństwem Europy?

11:30-12:15 Przedsiębiorczy w szkole i w życiu – aktywizacja uczniów dzięki innowacjom edukacyjnym. Jak odwrócić niepokojące trendy

W ramach konferencji zostaną również wręczone nagrody w konkursie Nie ma, że się nie da, w ramach którego uczniowie opracowywały plany przedsięwzięć trafiających w potrzeby społeczności szkolnych.

Więcej o akcji Przedsiębiorczy w życiu i w szkole: http://przedsiebiorczosc.instytutwolnosci.pl/

Akcja jest objęta patronatem Ministerstwo Rozwoju.

Partnerem projektu jest firma GetBack SA.

Partnerzy Szkoły Przywództwa

Partnerzy wspierający

 

Partnerzy pomocniczny

Partnerzy