Energetyka, infrastruktura, granica. Co naprawdę łączy, a co dzieli Polskę I Ukrainę?

Biuletyn Instytutu Wolności, nr 26, luty 2018

Myśląc o tym, co dzieli Polaków i Ukraińców – myślimy zazwyczaj o kwestiach historycznych. Gdy zapytamy co nas łączy –  większość publicystów powie o wspólnych wartościach, czy też obawie przed rosyjskim zagrożeniem.

Tymczasem odpowiedź, która wskaże na czynniki realnie kształtujące nasze życie, jest prostsza i bardziej prozaiczna.

Dzieli nas granica (od zawsze zatłoczona i źle zorganizowana), a wiążą połączenia infrastrukturalne (drogowe, kolejowe, energetyczne). Praca nad poprawieniem funkcjonowania tych kwestii może wpłynąć pozytywnie nie tylko na życie zwykłych obywateli, ale i wzmocnienie relacji handlowych, rozwój polskiej przedsiębiorczości i wzrost bezpieczeństwa energetycznego.

W niniejszym numerze Biuletynu Instytutu Wolności proponujemy Państwu zapoznanie się z opiniami ekspertów i polityków na temat projektów transportowych (o tym napisał dla nas minister infrastruktury Andrzej Adamczyk), kwestii energetycznych (wywiady z Pawłem Kostem i Piotrem Maciążkiem, którzy opowiedzieli o wspólnych i rozbieżnych interesach w tym obszarze), a także granicy polsko-ukraińskiej. Szczególne miejsce poświęciliśmy ostatniemu z tematów – najbardziej uciążliwemu i kłopotliwemu problemowi dla milionów zwykłych obywateli, którzy kursują między oboma państwami.

Serdecznie zapraszamy do lektury.
Maciej Piotrowski

Minister Infrastruktury RP Andrzej Adamczyk – Wspólne działania, wspólny rozwój
Jestem przekonany, że Via Carpatia pobudzi gospodarczo dotychczas zaniedbywane regiony Polski, a rozwój gospodarczy Ukrainy, dzięki budowanym odnogom tego szlaku, również znacząco przyspieszy. Czytaj więcej…


Wywiad z Pawłem Kostem – Potrzeba woli politycznej i wyobraźni po obu stronach – wywiad z Pawłem Kostem
Największe szanse na powodzenie ma projekt interkonektora gazowego. Inna sprawa, na ile i jak szybko uda się wykorzystać wszystkie korzyści płynące z jego powstania. Gdyby okazało się, że połączenie nie dojdzie do skutku, będzie to dowód na indolencję Warszawy i Kijowa. Czytaj więcej…


Wywiad z Piotrem Maciążkiem – W stosunkach polsko-ukraińskich występują poważne różnice interesów energetycznych
Moim zdaniem interesy energetyczne raczej dzielą niż łączą Polaków i Ukraińców Współpraca pomiędzy oboma krajami, odkąd władzę sprawuje Prawo i Sprawiedliwość, praktycznie zamarła. Czytaj więcej…


Marek Porzycki – Granica – uwagi po 5 latach
Wybrane problemy wskazują na szerszą bolączkę będącą źródłem złej sytuacji na granicy. Jest nią brak ogólnej woli politycznej całościowego usprawnienia granicy polsko-ukraińskiej. Czytaj więcej…


Maciej Piotrowski – Kompleksowe przejścia graniczne. Jak zrobić to w praktyce?
Przekroczenie granicy byłoby możliwe w krótkim czasie, gdyby doszło właśnie do powstania przejść, które można by pokonywać każdym możliwym środkiem transportu. Wówczas zdjęlibyśmy część obłożenia z korytarzy samochodowych na rzecz ruchu kolejowego i pieszo-rowerowego. Czytaj więcej…


Jakub Łoginow – Bez pieniędzy granicy nie ucywilizujemy
Na wszystko potrzebne są pieniądze. Wielki kraj w środku Europy z ogromnymi ambicjami w tematyce ukraińskiej powinien wygospodarować środki na to, by rokrocznie powstawało jedno duże przejście za 100 milionów i kilka małych wyłącznie dla ruchu pieszo-rowerowego za 30 milionów każde. Czytaj więcej…

Fot. Przemyslaw Turlej CC BY-NC 2.0

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności (http://instytutwolnosci.pl/polityka-prywatnosci/).

FreshMail.pl