Analiza stanu zdrowia i opieki zdrowotnej na najbliższe lata

 W lutym 2016 Instytut Wolności zakończył pracę nad raportem zdrowotnym. Powstał on w wyniku pracy ekspertów IW pod kierownictwem Dariusza Godlewskiego. W ramach prac programowych przeprowadzono również dyskusję warsztatową z udziałem m.in. Stanisława Karczewskiego, Konstantego Radziwiłła i Pawła Kacprzyka.

Pobierz raport. „Analiza stanu zdrowia i opieki zdrowotnej na najbliższe lata.” 

Raport zaprezentowano w lutym 2016. W dyskusji zorganizowanej przy okazji prezentacji brali udział: minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, wiceminister zdrowia (2008-2012) Jakub Szulc, prezes PZU Zdrowie Paweł Kacprzyk i ekspert IW Dariusz Godlewski. Zapraszamy do lektury relacji z debaty

Relacja z debaty z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła (przejdź do artykułu).

 W raporcie zawarto następujące tematy:

  • stan zdrowia Polaków w zestawieniu z prognozami epidemiologicznymi i demograficznymi; opis aktualnego stanu zdrowia wraz z analizą dostępności i jakości świadczeń medycznych; prognozy demograficzne i epidemiologiczne wskazujące kierunki przygotowania adekwatnej oferty świadczeń,
  • struktura opieki zdrowotnej: placówki publiczne i prywatne: obserwowane tendencje: rozdrobniona struktura właścicielska publicznych placówek służby zdrowia, brak dostosowania oferty do potrzeb zdrowotnych, zadłużenie; wzrost znaczenia prywatnych placówek medycznych; konsolidacja rynku prywatnych usług medycznych,
  • wydatki na zdrowie: publiczne i prywatne; wyraźna tendencja wzrostu prywatnych wydatków na ochronę,
  • prognozy dotyczące zapotrzebowania branżowego i potencjalne kierunki rozwoju.

Patronem projektu jest PZU Zdrowie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności (http://instytutwolnosci.pl/polityka-prywatnosci/).

FreshMail.pl